• Ślub w plenerze – kwestie prawne

  Ślub w plenerze – kwestie prawne

  Ślub w plenerze, to temat nieustający od miesięcy! Coraz więcej Par Młodych planuje zawarcie związku małżeńskiego w plenerze, lub po prostu poza urzędem stanu cywilnego.  To będzie wyjątkowy sezon! Piękny, radosny, pełny wyjątkowych dekoracji w niezwykłych okolicznościach Uśmiech  Pewnie nie wszyscy wiecie, że śluby poza urzędem wcale nie były dotąd zabronione, ale i nie odbywały się zbyt często. Formuła ustawy narzucała urzędnikom określoną  jej interpretację, zawężając możliwość ślubu poza urzędem do pobytu w szpitalu lub zakładzie karnym jednej ze stron (to właśnie tzw. uzasadnione przyczyny).  Nie zawsze urzędnik brał pod uwagę argumenty Par Młodych,  wnioskujących o ślub poza urzędem.  Liczyła się tylko dobra wola kierownika USC.

  Ustawa  z dnia 29 września 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 1986 nr 36, poz.180, art.58, ust.3)                                                                                                                                                                                                              

  “Jeżeli zachodzą  uzasadnione przyczyny, kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego”

  Od marca ma być łatwiej uzyskać zgodę na ślub w plenerze. Nowelizacja powyższej ustawy, zakłada następujące jej brzmienie:              “5. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz  bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.            6. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 5, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.”

  Jak widzicie, odmowa kierownika USC musi być przekazana na piśmie. Jeśli nie będziecie się z nią zgadzać, pozostanie droga sądowa – od razu jednak nasuwa się pytanie ile potrwa i czy sąd na pewno przychyli się do naszej prośby….

  img 127

  Miejmy nadzieję, że projekt wejdzie w życie i zainteresowani ślubem poza urzędem nie będą musieli trwać w nieskończoność w niepewności. Nowelizacja zakłada, że wniosku nie trzeba będzie uzasadniać.  Kolejną znaczącą zmianą, będzie wysokość opłaty za ślub w plenerze. Obecnie szacuje się, że opłata ta będzie w wysokości 1000 złotych.  Z naszych danych wynika, że jest to kwota, którą Pary Młode są w stanie ponieść.  Ustawa wskazuje jedynie maksymalną wysokość opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem, która nie może być wyższa niż 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  Obecnie przeciętne wynagrodzenie wynosi 3959zł, tak więc opłata za ślub poza USC  może wynosić nawet 1979,50złotych. Jednak ostateczna wysokość poznamy z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych.

  Ceremonia_074_3400

  Ustawa z dn. 28 listopada 2014 roku – Prawa o aktach stanu cywilnego, punkt 11., art.85:   “Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w którym jest właściwy kierownik tego urzędu, uwzględniając zryczałtowane koszty udziału kierownika urzędu stanu cywilnego w przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz mając na uwadze , że opłata ta nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.20 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013r, poz. 1440 z późniejszymi zmianami.)”

  img 13

  Zapytacie pewnie skąd pomysł na wprowadzenie takiej opłaty i dlaczego nie wystarczy dotychczasowe 84złote? Otóż opłata za ślub w plenerze stanowić będzie dochód gminy. Została skalkulowana tak, by urząd miał możliwość zapewniania insygniów z orłem właściwym dla godła RP, stroju dla kierownika urzędu, pater na obrączki i ich konserwacji, utrzymanie samochodu służbowego, a i niekiedy wynagrodzenia  dla zastępcy kierownika USC.

  a_7

  Z naszej perspektywy, czyli z perspektywy miłośników  niezwykłych ceremonii, umożliwienie parom zawieranie związków małżeńskich w plenerze, to bardzo miły gest ze strony ustawodawcy. Coraz więcej ludzi marzy o niepowtarzalnej uroczystości w wyjątkowym otoczeniu, wśród zieleni lub zabytkowych wnętrzach, a takich doznań nie zapewnią mury urzędów…

  Konsultanci Manufaktury Ślubów

  [Głosów:1    Średnia:5/5]